Cây ăn trái

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
 Bơ Bơ
89,000₫

89,000₫

 Bòn Bon Bòn Bon
2,490,000₫

Bòn Bon

2,490,000₫

 Bưởi Da Xanh Bưởi Da Xanh
3,490,000₫

Bưởi Da Xanh

3,490,000₫

 Cà Chua Bi Cà Chua Bi
149,000₫

Cà Chua Bi

149,000₫

 Cà Na Thái Cà Na Thái
179,000₫

Cà Na Thái

179,000₫

 Cây Khế Cây Khế
2,990,000₫

Cây Khế

2,990,000₫

 Cây Lý Cây Lý
14,990,000₫

Cây Lý

14,990,000₫

 Chôm Chôm Thái Chôm Chôm Thái
119,000₫
 Cóc Thái Cóc Thái
149,000₫

Cóc Thái

149,000₫

 Cóc Thái Lớn Cóc Thái Lớn
2,990,000₫

Cóc Thái Lớn

2,990,000₫

 Dâu Da Dâu Da
8,990,000₫

Dâu Da

8,990,000₫

-20%
 Dâu Tằm Dâu Tằm
71,200₫ 89,000₫

Dâu Tằm

71,200₫ 89,000₫

 Dâu Tằm Cổ Thụ Dâu Tằm Cổ Thụ
41,990,000₫
 Dừa Xiêm Lùn Dừa Xiêm Lùn
79,000₫
 Khế Chua Khế Chua
179,000₫

Khế Chua

179,000₫

 Khế Ngọt Khế Ngọt
179,000₫

Khế Ngọt

179,000₫

 Lựu Ấn Độ Lựu Ấn Độ
249,000₫
 Lý Dáng Nghiêng Lý Dáng Nghiêng
9,990,000₫
 Mận An Phước Mận An Phước
1,990,000₫

Mận An Phước

1,990,000₫

 Mận An Phước Dáng Bay Mận An Phước Dáng Bay
39,990,000₫
 Mãng Cầu Na Mãng Cầu Na
179,000₫

Mãng Cầu Na

179,000₫

 Mãng Cầu Ta Mãng Cầu Ta
2,490,000₫

Mãng Cầu Ta

2,490,000₫

 Me Chua Me Chua
11,990,000₫

Me Chua

11,990,000₫

 Mít Thái Mít Thái
89,000₫

Mít Thái

89,000₫