Cây ăn trái giống

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
 Bơ Bơ
89,000₫

89,000₫

 Cà Chua Bi Cà Chua Bi
149,000₫

Cà Chua Bi

149,000₫

 Cà Na Thái Cà Na Thái
179,000₫

Cà Na Thái

179,000₫

 Chôm Chôm Thái Chôm Chôm Thái
119,000₫
 Cóc Thái Cóc Thái
149,000₫

Cóc Thái

149,000₫

-20%
 Dâu Tằm Dâu Tằm
71,200₫ 89,000₫

Dâu Tằm

71,200₫ 89,000₫

 Dừa Xiêm Lùn Dừa Xiêm Lùn
79,000₫
 Khế Chua Khế Chua
179,000₫

Khế Chua

179,000₫

 Khế Ngọt Khế Ngọt
179,000₫

Khế Ngọt

179,000₫

 Lựu Ấn Độ Lựu Ấn Độ
249,000₫
 Mãng Cầu Na Mãng Cầu Na
179,000₫

Mãng Cầu Na

179,000₫

 Mít Thái Mít Thái
89,000₫

Mít Thái

89,000₫

 Nhãn Xuồng Nhãn Xuồng
69,000₫

Nhãn Xuồng

69,000₫

 Nho Ninh Thuận Nho Ninh Thuận
149,000₫
 Ổi Xá Lỵ Ổi Xá Lỵ
159,000₫

Ổi Xá Lỵ

159,000₫

 Quýt Đường Quýt Đường
89,000₫
 Quýt Thái Quýt Thái
99,000₫

Quýt Thái

99,000₫

 Sầu Riêng Ri6 Sầu Riêng Ri6
199,000₫
 Sơ Ri Sơ Ri
199,000₫

Sơ Ri

199,000₫

 Vú Sữa Lò Rèn Vú Sữa Lò Rèn
69,000₫