Cây ngoại thất lá màu

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
 Bảy Sắc Cầu Vồng  Bảy Sắc Cầu Vồng
19,000₫
 Cô Tòng Đuôi Lươn  Cô Tòng Đuôi Lươn
29,000₫
 Cô Tòng Lá Đốm  Cô Tòng Lá Đốm
29,000₫
 Cô Tòng Lá Mít  Cô Tòng Lá Mít
29,000₫
 Cô Tòng Lá Nhún  Cô Tòng Lá Nhún
49,000₫
 Dứa Mỹ Vàng  Dứa Mỹ Vàng
199,000₫
 Hồng Quân Tử  Hồng Quân Tử
79,000₫
 Lá Gấm  Lá Gấm
49,000₫

Lá Gấm

49,000₫

 Lá Màu Hoàng Kim  Lá Màu Hoàng Kim
99,000₫
 Thài Lài Sọc  Thài Lài Sọc
29,000₫