Cây ngoại thất trồng viền

Bộ lọc
Giá sản phẩm:
Xóa hết
 Ắc Ó Ắc Ó
4,500₫

Ắc Ó

4,500₫

 Bạch Trạng Bạch Trạng
25,000₫
 Bảy Sắc Cầu Vồng Bảy Sắc Cầu Vồng
19,000₫
 Cẩm Tú Mai Cẩm Tú Mai
25,000₫

Cẩm Tú Mai

25,000₫

 Chuỗi Ngọc Chuỗi Ngọc
15,000₫
 Cô Tòng Lá Đốm Cô Tòng Lá Đốm
29,000₫
 Cô Tòng Lá Mít Cô Tòng Lá Mít
29,000₫
 Cô Tòng Lá Nhún Cô Tòng Lá Nhún
49,000₫
 Cúc Bách Nhật Cúc Bách Nhật
17,000₫
 Dâm Bụt Dâm Bụt
44,000₫

Dâm Bụt

44,000₫

 Dền Pháp Dền Pháp
11,000₫

Dền Pháp

11,000₫

 Địa Lan Địa Lan
69,000₫

Địa Lan

69,000₫

 Dừa Cạn Dừa Cạn
24,000₫

Dừa Cạn

24,000₫

 Dứa Mỹ Vàng Dứa Mỹ Vàng
199,000₫
 Hồng Lộc Hồng Lộc
359,000₫

Hồng Lộc

359,000₫

 Hồng Phụng Hồng Phụng
124,000₫

Hồng Phụng

124,000₫

 Hồng Quân Tử Hồng Quân Tử
79,000₫
 Kim Đồng Vàng Kim Đồng Vàng
34,000₫
 Lá Gấm Lá Gấm
49,000₫

Lá Gấm

49,000₫

 Lá Màu Hoàng Kim Lá Màu Hoàng Kim
99,000₫
 Mai Vạn Phúc Mai Vạn Phúc
249,000₫
 Mai Vạn Phúc Lớn Mai Vạn Phúc Lớn
729,000₫